Persoonlijke aandacht voor detail!
 BKCS  
   
     
.            
      Home              Home              Home              Home              Home      
           
             
      Bestuurssecretariaat - Secretarieel medewerker      
             
      Home » BKCS » Wat doet BKCS? » Bestuurssecretariaat » Secretaris      
             
     
De resultaatdoelstelling van deze functie kan als volgt omschreven worden:

Het bieden van (operationeel) secretariële ondersteuning aan de secretaris, het bestuur van de vereniging en eventuele commissies;
Op aanwijzing van de secretaris mede organiseren en faciliteren van uiteenlopende verenigingsactiviteiten.

Hij/zij onderneemt onder meer de volgende activiteiten:

Behandelen van de inkomende en uitgaande post, beheer emailbox(en);
Uitvoeren correspondentietaken; uitwerken brieven, uitnodigingen, agenda's;
Beheren agenda(s), maken van afspraken tussen bestuurs- en commissieleden;
Regelen ledenvergaderingen, reserveren vergaderaccommodaties, regelen lunches en faciliteiten;
Verzamelen en verwerken advertenties en teksten voor de nieuwsbrief. Begeleiden realisatie drukwerk en verzorgen distributie;
Zorgen dat de inhoudelijke aanpassingen van de internetsite worden verwerkt;
Het verzorgen van de ledenadministratie, regelen van de inning van contributiegelden;
Verzorgen van de financiële administratie.


Terug naar: 'Bestuurssecretariaat'

  Bestuurssecretariaat
     
             
             
           
     
     
             
 
Aelbert Cuyplaan 35, 3343 DA Hendrik Ido Ambacht  |   078 - 6390020   |  barbara@bkcs.nl 
 
      © Copyright BKCS  |  Webdesign: Devaca - Creative Support