Persoonlijke aandacht voor detail!
 BKCS  
   
     
.            
      Home              Home              Home              Home              Home      
           
             
      Bestuurssecretariaat - Secretaris      
             
      Home » BKCS » Wat doet BKCS? » Bestuurssecretariaat » Secretaris      
             
     
De resultaatdoelstelling van deze functie kan als volgt omschreven worden:

Zorgen dat de vereniging haar doelstellingen kan realiseren door het bestuurlijk begeleiden van processen;
Bijdragen aan de ontwikkelingen van de doelstellingen; vertalen van beleid en omgevingssignalen naar verenigingsactiviteiten;
Coördineren, mede uitvoeren en controleren van de secretariële en administratieve facilitering van bestuur en vereniging.


Ter realisering van deze doelstelling onderneemt de secretaris onder meer de volgende activiteiten (deze opsomming is niet uitputtend van aard):

Adviseren en ondersteunen van de vereniging ten aanzien van bestuurlijke en bestuurlijkinhoudelijke kwesties;
Optreden als centraal aanspreekpunt, intermediar en in voorkomende gevallen ook lobbyist binnen en buiten de vereniging;
Realiseren van de inning van de contributies, bewaken van budgetten, financiële planning en positie, opstellen begroting, activiteiten ter voorbereiding op de opstelling jaarrekening i.o.m. pennningmeester en accountant;
Optreden als projectleider bij nieuw op te starten en lopende projecten;
Verantwoordelijk voor de (beleids)formulering, uitwerking en realisering van de jaartargets van de vereniging;
De vereniging vertegenwoordigen in externe overlegsituaties;
Bijwonen van relevante bijeenkomsten van zowel binnen als buiten de vereniging;
Verzorgt notulen en verslagen van bijeenkomsten. Zorgen voor de uitvoering van (regelmatig vertrouwelijke) correspondentietaken; opstellen van brieven, uitnodigingen, agenda's en dergelijke;
Het mondeling en schriftelijk verwoorden van standpunten van de vereniging naar de media, overheid, onderwijs, provincie, Kamer van Koophandel e.d.;
Inhoudelijk en facilitair voorbereiden van de ledenvergaderingen;
Redactie voeren over de nieuwsbrief en actueel houden internetsite.


Terug naar: 'Bestuurssecretariaat'

  Bestuurssecretariaat
     
             
             
           
     
     
             
 
Aelbert Cuyplaan 35, 3343 DA Hendrik Ido Ambacht  |   078 - 6390020   |  barbara@bkcs.nl 
 
      © Copyright BKCS  |  Webdesign: Devaca - Creative Support