Persoonlijke aandacht voor detail!
 BKCS  
   
     
.            
      Home              Home              Home              Home              Home      
           
             
      Coaching en mediation      
             
      Home » BKCS » Wat doet BKCS? » Coaching en mediation      
             
     
BKCS is gespecialiseerd in personal coaching. Coaching is een effectief hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling. Coaching geeft u inzicht en laat u zelf de vragen beantwoorden: wie ben ik, wat wil/kan ik en wat vind ik leuk. Het helpt u ook te leren omgaan met problemen en tegenslag en negatieve emoties om te zetten in positieve energie.

In werksituaties wordt coaching veel ingezet voor persoonlijke ontwikkeling en om disfunctioneren te signaleren, te voorkomen of op te lossen. Het is gericht op het verbeteren van de werkprestaties. Een coach is een prima sparringpartner voor managers en ondernemers.

Loopbaancoaching helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling van de medewerker. Het kan ook goed worden ingezet bij herplaatsing van medewerkers of outplacement. 
BKCS wil u graag helpen bij uw persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

Reïntegratie Coaching begeleidt langdurig werklozen bij hun herintreding op de arbeidsmarkt. Voor mensen die vanwege diverse omstandigheden - bijvoorbeeld ziekte of handicap - lange tijd thuis hebben gezeten is het vaak moeilijk om aan het werk te gaan. De Reïntegratie Coach geeft in overleg met de cliënt vorm aan een reïntegratietrajectplan dat op basis van de competenties en wensen van de cliënt moet leiden naar een betaalde baan. De Reïntegratie Coach motiveert en stimuleert zijn cliënten en begeleidt ze bij het vinden van passend werk en sollicitatieprocedures.

Mediation
Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan juridische steekspelen. Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictoplossing: mediation.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een Mediator kan daarin verandering brengen. De Mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. 

Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

Lees: 'Hoe verloopt een mediation proces?'
Lees: 'Voorwaarden en kosten'
  Coaching en mediation
     
             
             
           
     
     
             
 
Aelbert Cuyplaan 35, 3343 DA Hendrik Ido Ambacht  |   078 - 6390020   |  barbara@bkcs.nl 
 
      © Copyright BKCS  |  Webdesign: Devaca - Creative Support