Persoonlijke aandacht voor detail!
 BKCS  
   
     
.            
      Home              Home              Home              Home              Home      
           
             
      Mediation - de voorwaarden en kosten      
             
      Home » BKCS » Wat doet BKCS? » Mediation » Voorwaarden en kosten      
             
     
Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Partijen moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen; 

De deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

Kosten
De kosten van een mediation-procedure bestaan uit het honorarium van de mediator en eventuele hulppersonen en de door hen gemaakte kosten.

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt dus niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. De mediator kan u tevoren over het uurtarief informeren.

Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Terug naar 'Coaching en mediation'

  Coaching en mediation
     
             
             
           
     
     
             
 
Aelbert Cuyplaan 35, 3343 DA Hendrik Ido Ambacht  |   078 - 6390020   |  barbara@bkcs.nl 
 
      © Copyright BKCS  |  Webdesign: Devaca - Creative Support