Persoonlijke aandacht voor detail!
 BKCS  
   
     
.            
      Home              Home              Home              Home              Home      
           
             
      HR (Human Resource)      
             
      Home » BKCS » Wat doet BKCS? » HR      
             
     
BKCS kan u faciliteren bij de totstandkoming en uitvoering van het Human Resource beleid binnen uw onderneming. 

Ter illustratie kunt u daarbij denken aan het operationeel uitvoering geven aan het HR beleid binnen uw onderneming, het vervullen van werving- en selectieopdrachten, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, het inhoud en invulling geven aan het loopbaan- en management development beleid binnen uw onderneming, functiebeschrijven en functiewaarderen, reintegratie- en outplacementtrajecten etc.

Uiteraard behoren het ontwikkelen van HR instrumenten en het implementeren daarvan binnen uw onderneming ook tot de mogelijkheden. Het vorenstaande is slechts ter illustratie en beoogt niet een uitputtende opsomming te zijn.
  Human Resource Management
     
             
             
           
     
     
             
 
Aelbert Cuyplaan 35, 3343 DA Hendrik Ido Ambacht  |   078 - 6390020   |  barbara@bkcs.nl 
 
      © Copyright BKCS  |  Webdesign: Devaca - Creative Support